diumenge, 20 abril de 2014 | 18:13h

Avís legal

Informació de la pàgina web
En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s'informa que l'entitat titular d'aquesta pàgina web és Vinyets Comunicació SL, amb domicili al carrer de Castellar 20 de Sentmenat i NIF B59996181.

Privadesa de les dades
Vinyets Comunicació SL informa que totes les dades facilitades a través dels formularis electrònics d'aquesta pàgina web i/o mitjançant correu electrònic es tractaran amb estricta confidencialitat, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. L'ús dels formularis esmentats, així com la tramesa d'un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades que s'hi inclouen.

Vinyets Comunicació SL es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d'acord amb la legislació vigent en cada moment i que tan sols s'utilitzaran amb el propòsit indicat en cada cas. Les dades sol·licitades són, en cada moment, les imprescindibles en relació amb l'àmbit i les finalitats especificades en cada cas.

Condicions d'ús de la web
Mitjançant l'acceptació d'aquesta política de privacitat us comprometeu a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts de forma lícita, d'acord amb el disposat en aquestes clàusules i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de tercers o que pugui danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella.

Resta prohibit qualsevol ús comercial de la pàgina web.

L'usuari o usuària s'obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquesta pàgina web amb finalitats il·lícites o expressament prohibides en aquestes condicions d'ús.

Resta prohibida la modificació i/o explotació de la pàgina i els seus continguts.

L'ús d'aquesta pàgina web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Exclusió de responsabilitat
L'ús d'aquesta pàgina web es realitza sota el propi risc de l'usuari; per tant, Vinyets Comunicació SL no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l'entitat pública esmentada; de retards o bloqueigs en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris.

D'igual manera, Vinyets Comunicació SL no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització del contingut de la web ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina proporcionats per tercers.

Relacions contractuals
El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació contractual entre l'usuari i Vinyets Comunicació SL.

En conseqüència, Vinyets Comunicació SL no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la falta de veracitat, del caràcter incomplet, de la falta d'actualització i/o de la imprecisió de les dades o informacions facilitats a la web.

Continguts de la web i enllaços
Vinyets Comunicació SL es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada a la pàgina web, per la qual cosa us aconsellam que reviseu periòdicament aquesta pàgina per estar al corrent dels canvis efectuats.

El portal no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten, allotgen o els que faciliten l'accés des de la web, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l'esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

Aquelles entitats que, amb autorització prèvia del titular del lloc web, pretenguin establir un enllaç amb aquesta pàgina web hauran de garantir que permet únicament l'accés a aquesta pàgina o servei, però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.

Suspensió temporal de l'accessibilitat de la web
Vinyets Comunicació SL es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d'avís previ, l'accessibilitat de la seva pàgina web per la necessitat eventual d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això pugui suposar cap responsabilitat de Vinyets Comunicació SL sobre això.

Blocs i comentaris
Tots els articles publicats en els blocs (blocs.sentmenat.com) i els comentaris referents a qualsevol informació apareguda en aquest web són únicament i exclusiva responsabilitat de la persona o institució que els realitza, i en cap cas seran responsabilitat de sentmenat.com ni de Vinyets Comunicació SL.

peu

Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda en aquest mitjà digital són únicament i exclusiva responsabilitat de la persona o institució que el realitza, i en cap cas serà responsabilitat de sentmenat.com

© sentmenat.com, 1996-2014

creativecommons